Trustee

Sr. No.

Name

1.
Swami Swaroopanandaji
2.
                  Swami Atmadevananda, Kolhapur.
3.
           Shri. Shriram Bhalerao, Thane.
4.
             Shri. Rajendra Kekare, Belagavi.
5.
             Shri. Dinesh Dhakras, Kolhapur.
6.
        Shri. Rambhau Gavali, Sangli
7.
Shri. Amit Gokhale, Pune.
8.
Shri Rahul Rajurkar,Pune
Address:
Chinmaya Ashram Toap-Sambhapur,
Kolhapur 416122,
Maharashtra, India.
Mob: +91-96230 74457
Mob:
+91 962 3074 457
+91 904 9698 703

Contact Us

Name*
Email*
Subject*
PhoneNo*
Message