Trustee

Sr. No.

Name

1.
Pujya Swami Swaroopanandaji
2.
Swami Atmadevananda, Kolhapur.
3.
Shri. Shriram Bhalerao, Thane.
4.
Shri. Rajendra Kekare, Belgavi.
5.
Shri. Dinesh Dhakras, Kolhapur.
6.
Shri. Rambhau Gavali, Sangli
7.
Shri. Amit Gokhale, Pune.
8.
Shri Rahul Rajurkar,Pune
Address:
Chinmaya Ashram Toap-Sambhapur, Kolhapur 416122, Maharashtra, India. Mob: +91-96230 74457 atmadev@gmail.com
Mob:
+91-96230 74457
Name*
Email*
Subject*
PhoneNo*
Message